ثبت دامنه

دامنه خود را جستجو کنید. دامنه یا کلمه کلیدی مورد نظر جهت بررسی وارد نمایید.

جستجو...

دامنه ها باید با یک حرف یا عدد شروع شوندو بین و باشد کاراکترها در طول

:domain در دسترس نیست

تبریک! در دسترس است!

اطلاعات تماس
We detected the domain you entered is an international domain name. In order to continue, please select your desired domain language.
Please select the language of the domain you wish to register.

.com
7,200,000 ريال
.ir
390,000 ريال
.net
8,600,000 ريال
.org
7,800,000 ريال
.biz
9,900,000 ريال
.info
12,000,000 ريال
دامنه های پیشنهادی
در حال بررسی سایر پیشنهادات
ویژه جدید فروش

امکان پیشنهاد دامنه ممکن است همیشه در دسترسی . Availability is checked in real-time at the point of adding to the cart.

دامنه
قیمت جدید
انتقال
بازسازی
.com
7,200,000 ريال
1 سال
7,200,000 ريال
1 سال
7,200,000 ريال
1 سال
.net
8,600,000 ريال
1 سال
8,600,000 ريال
1 سال
8,600,000 ريال
1 سال
.org
7,800,000 ريال
1 سال
7,800,000 ريال
1 سال
7,800,000 ريال
1 سال
.biz
9,900,000 ريال
1 سال
9,900,000 ريال
1 سال
9,900,000 ريال
1 سال
.info
12,000,000 ريال
1 سال
12,000,000 ريال
1 سال
12,000,000 ريال
1 سال
.ir
390,000 ريال
1 سال
0 ريال
1 سال
0 ريال
1 سال

لطفاً یک دسته را از بالا انتخاب کنید.